Välkomna till Årsjögård för att uppleva våra populära skolprogram!
På denna resa över tusen år tillbaka i tiden, till 900-talet, blandas teori och praktik, hårda och mjuka hantverk, till en intressant och lärorik dag i historiens tecken.
Verksamheten riktar sig främst till elever i årskurs 3 och 4 som läser eller ska läsa om vikingatiden i skolan.

Vi tar i huvudsak emot skolor under perioden april-juni och september-oktober.


Skolklass på vikingagården i Årsunda


GUIDNING

En timmes tur runt vikingagården och dess hus. Det berättas om allt från vardagsliv och högtider till hantverk och mytologi. Ni får bland annat se hur vikingarna bor, titta på gårdens runsten och besöka kultplatsen. Guidningen avslutas med en lek.

Låg- och mellanstadieklasser från Sandvikens kommun betalar 300 kr/grupp under hösten!

 Pris: Barn 50 kr, vuxna 80 kr (dock minst 700 kr totalt för en grupp) 

PROGRAM FÖR MINDRE GRUPPER

Detta program är för grupper på max 14 personer, inklusive vuxna deltagare. Tidsåtgång är ca två timmar och då ingår entré, en kort guidning, ett hantverk eller annan station (alla i gruppen måste välja samma) och vikingatida lekar och kamper.

Hantverk/stationer att välja på:

* Smide och järn (detta val är inte alltid tillgängligt)
*
Spinna och dagligt liv
* Saga och blot, gåva i form av torshammare ingår

Vi har möjlighet att ta emot en hel klass med 20-30 elever på detta program om stationen saga och blot väljs.

Egen matsäck medtages.

Pris: 150 kr/person (Sandvikens kommuns skolor har 10% rabatt)


DAGPROGRAM

Ni möts av gårdens folk och ger er av över tusen år bakåt i tiden. Här får alla arbetsuppgifter som skall utföras i de olika husen på gården.
Ni får lära er om livet på en vikingagård i alla olika skeenden, titta och läsa på en runsten, lyssna på sagor och får en lyckoamulett av gudarna som skydd mot onda makter.
Ni får spinna ull och lära er om dagligt liv, läsa runor och veta mer om järnframställning. Krafter och list mäts i vikingalekar.
Dagen tar 3,5-4,5 timmar beroende på gruppens storlek. Avsätt också gärna tid att besöka vår butik med hantverk och souvenirer innan ni åker hem.
OBS: Medtag egen matsäck till lunch.

Antal: min 15, max 50 personer, inklusive vuxna.

Pris: 250 kr/person i maj-juni samt september, 220 kr/person i april och oktober (Sandvikens kommuns skolor har 10% rabatt)
DAGPROGRAM INKLUSIVE JÄRNSMIDE
Detta program är samma som ovan, men
då ingår prova på-smide för alla deltagare.

Programmet är inte alltid tillgängligt.

Pris: 300 kr/person
(Sandvikens kommuns skolor har 10% rabatt)
Smide i smedjan på vikingagården i Årsunda


-Vi förbehåller oss rätten att ändra/anpassa upplägg och innehåll beroende på väder, gruppers storlek etc. -

Att tänka på:

Frågor och egna funderingar är ett bra sätt att lära sig mer. Mänsklig kontakt och kommunikation är viktig - ingen kommunikation kan ske bara åt ett håll. Men kom ihåg att 900-tal råder. Frågor eller påpekanden om moderna saker och företeelser kan inte vikingarna på gården svara på. Däremot kan det vara intressant att efter besöket diskutera kontraster och skillnader mellan nutid och dåtid.

När ni besöker vikingagården kommer ni till en gård på landet ute i skogen. Kom därför ihåg att ta på er oömma kläder och skor (och varma, om vädret så kräver).