Projektet Årsunda Viking startades ursprungligen av Sandvikens kommun 1993 som en arbetsmarknadsåtgärd för att skapa jobb på orten.

Anledningen till att man valde just vikingatemat är den höga andelen fornlämningar från vikingatiden och övriga järnåldern.
HÄR kan du läsa mer om Årsundas fornlämningar.

Projektet skulle bygga på tre delar, som väl kompletterade varandra:

  • En fullskalerekonstruktion av en vikingatida gård med djurhållning, odlingar etc. på Brudberget
  • Vårdande av fornlämningsmiljön i Årsunda
  • Vikingaexpo - en besöksansläggning med temat Gästriklands vikingatid i en nyskapad byggnad


Med målet att skapa en hållbar turistanläggning med vikingatiden som tema, genomfördes ett EU-projekt i Sandviken kommuns regi.

En utställning byggdes upp i en gammal affärslokal mitt i Årsunda innan planer för ett riktigt museum drogs upp. Dessa blev verklighet sommaren 1998, då vikingamuseet invigdes.

1996 började vikingagården byggas på Brudberget i Årsunda. Idag omfattar den bland annat långhus, smedja, kokhus, visthus, fähus, förråd, kultplats, runstenar och ett område för lek och spel.

I slutet av 2000 ville kommunen avveckla sitt engagemang i Årsunda Viking. Detta ledde tyvärr till att vikingamuseet lades ner i juni 2003.
Trots att museet är borta kan du ändå få ta del av utställningen, vi har lagt upp flera bilder HÄR!

Det var flera turer kring vikingagården innan den ideella Vikingaföreningen Fafner i juli 2003 tog över ansvaret för driften. Anläggningen ägs dock fortfarande av Sandvikens kommun.

Sedan dess har vi genomfört många projekt, under 2005 bland annat ett konstprojekt med utsmyckningar på vikingagården och en hantverksmarknad. Under de senaste åren har det också jobbats mycket med tillgänglighet och handikappanpassning.

Vårt mål är att fortsätta utveckla verksamheten på bästa sätt och ha ett levande arkeologiskt friluftsmuseum där besökare ska kunna uppleva forntiden med alla sinnen, där vi värnar om miljö, traditioner och gamla tekniker och bidrar till att sätta Årsunda och Gästrikland på kartan!

Välkomna alla ni att besöka oss eller vara med i föreningen och hjälpa till i verksamheten!
Medlem blir ni genom att betala in 100 kr (150 för familj) på bankgiro nummer
887-2996 (betalningsmottagare Vikingaföreningen Fafner). Ange e-postadress så får ni också regelbundna nyhetsutskick. Läs mer om Fafner här.