Har du tiden - tillåter vädret - vill du kliva i historiska fotspår?

Årsunda socken har ca 400 vikingatida fornlämningar. Det finns ett gravfält från vendeltid och flera från vikingatid. Till varje medeltida by i området hör ett eget gravfält.

Sörbygravfältet är det största vikingatida gravfältet i Gästrikland med ca 90 bevarade gravar. I samband med ett vägbygge hösten 1923 undersöks tre av gravarna. En av dem visade sig vara synnerligen intressant. Här hade den döde fått med sig sin vapenutrustning med svärd, spjut och yxa. I graven fanns också bl a hästens betsel och en stor järnkittel. Mannen i graven hade enligt den traditionella seden bränts på ett bål. Vad som är extra intressant är att graven anlagts i och runtomkring en tidigare använd blästerugn.

Mer om gravfältet och dess historia och möjliga ursprung finns att läsa i en arkeologiuppsats om Sörbygravfältet.

Ni kan titta på rörliga panoramabilder där det går att klicka för att se gravfältet från två håll. BESÖK SÖRBYGRAVFÄLTET DIGITALT!
(Tekniken är tillgänglig tack vare Fotevikens Museum och deras databas över Vikingarnas Landskap.)

Läs mer om gravfältet!

Vi erbjuder guidade turer på Sörbygravfältet, se Guidning.

Sörbygravfältet i Årsunda

Andra fornlämningar från vikingatid i Årsunda är olika lämningar efter järnframställning, främst slaggvarpar och kolningsgropar. I kyrkan finns en runsten från mitten av 1000-talet. Under vikingatiden stod den antagligen någonstans på åsen - vid gravfältet eller längs den forntida vägsträckningen. Läs om runstenenen!

Ett flertal fornlämningar är röjda och skyltade i samarbete med Skogsvårdsstyrelsen och Länsmuseet i Gävle.